Thomaere Architecten

Thomaere Architecten is een jong en gedreven architectenbureau opgericht door Rob Thomaere, gelegen in het hart van Herentals.

Het kantoor is voornamelijk actief rondom Antwerpen en Antwerpse Kempen, waarbinnen er gewerkt wordt aan een breed en divers scala van projecten. Van renovaties tot nieuwbouw – met onder meer één- en meergezinswoningen, commerciële panden en kantoren.

Onze ambitie is het creëren van architectuur waarbinnen het concept, programma, karakter, lichtinval en oriëntatie centraal staan en dit in cohesie met zijn omgeving. Er wordt gestreefd naar een samenhangend geheel, met oog voor elk detail. Hierbij worden alle betrokken parameters inherent gebonden aan het bouwproces – duurzaamheid, EPB, nieuwe technologieën en materialen, technieken en een doordachte detaillering gebonden aan een economische realiteit – samengebracht.

Thomaere Architecten staat u gedurende dit hele traject met raad en daad bij. Er wordt binnen elk ontwerpvraagstuk gewerkt naar een duurzaam, vooruitstrevend concept en dit op maat van de bouwheer of bouwvrouw. Elk project wordt steeds digitaal uitgewerkt als 3D model volgens het BIM-principe. Met als doel een gezonde balans tussen het concept, het programma, de constructie en de zorg voor het milieu.


BIM

Het BIM-principe loopt als een rode draad doorheen alle projecten. BIM staat voor Building Information Modelling. Dit is een werkmethodiek waarbij een gebouw digitaal wordt uitgewerkt als een 3D model.

Enerzijds zijn in dit model alle plannen, gevels, snedes en technische details met elkaar verbonden. Door het volledige project te visualiseren ontstaat een overzichtelijker geheel en is de klant nauwer betrokken bij het ontwerp- en bouwproces. Anderzijds verkrijg je uit het model digitale informatie dat rechtstreeks gekoppeld is aan het lastenboek en de meetstaat. Een meerwaarde aangezien het volledige aanbestedingsdossier up-to-date gehouden wordt en stabiliteitsmodellen geïntegreerd kunnen worden. Vervolgens kan de aannemer aan de slag met deze informatie.